Prosjektsbeskrivelse

Prosjektet MATCHSI prøver å løse en svakhet i informasjonen som er samlet og formidlet i forkant av arbeidspraksis i utlandet.Kvalitet på informasjonen som innhentes fra praktikanter, opplæringssteder og vertsbedrifter (særlig små og mellomstore bedrifter) er ikke altid tilfredstillende og kan styrkes i dybde og relevans. 

Denne svakheten kan lede til betydelige forskjeller mellom forventninger og mål fra de forskjellige aktørene involvert i utplasseringen. I praksis kan det betyr at praktikanten er utplassert i en bedrift som ikke kan tilby relevant opplæring, mens vertsbedriften kan ha praktikanter som ikke har den nødvendige kompetanse for å bidra i produksjonsprosessen.Dette reduserer utbyttet fra utplasseringer i utlandet og kan lede til skuffelse.

MATCHSI sikter på å bidra til å løse denne utfordringen.